USZCZELNIENIA

SZKŁO

SZKLANE

BAZALT

ARAMID

HAKOTHERM

KRZEM

WŁÓKNO

KWADRAT

SILONTEX

SZCZELIWO

SKRĘCANIE
PRZĘDZA
SZYDEŁKOWA
OPLATANA
RDZEŃ
TAŚMA
TEMPERATUROWY
TKANY
DZIANA
HERMETYCZNY
SZPULA
SZCZELNY
GRZANE
CIEPŁO
TECHNOLOGIA
IZOLACJA
CERTYFIKATY
PIEC
DOM
ROZWÓJ
ROLKA
PREMIUM
BEZPIECZEŃSTWO
OGNIOTRWAŁY
OGRZEWANIE
KOMINEK
Szeroka oferta produktów podstawowych
Coraz szerszy asortyment - taśmy izolacyjne
... sznury uszczelniająco - izolacyjne
oraz sznury oplatane
Klej wysokotemperaturowy
Coraz więcej urządzeń produkcyjnych
i coraz nowsze
Małe porcje dla ekip remontowych
i wsparcie sprzedaży - ekspozytor produktowy
oraz targowe ekspozycje informacyjne
Ciągle zatem

DORTECH.EU

 - nasza marka produktowa

   (our product brand)

 

DORTECH.EU – firma, która funkcjonuje na rynku od 2004 r.

Zajmujemy się produkcją uszczelnień odpornych na wysokie temperatury. Dzięki poznaniu branży stworzyliśmy gamę produktów najwyższej jakości, która dzięki przystępnym cenom zdobyła uznanie klientów w wielu krajach Europy. Licząc się z oczekiwaniami naszych

odbiorców, ustaliliśmy dla oferowanych produktów wewnętrzne metody kontroli. Naszym produktom i sposobowi ich wytwarzania zostały nadane certyfikaty TÜV Rheinland Polska.


Zestawy naprawcze Hermetic

 

W związku z postępującą transformacją rynku energetycznego możemy zaobserwować ponowne zainteresowanie ogrzewaniem na bazie drewna. Kominek to estetyczna i nowoczesna forma ogrzewania domu .

Jednak jak każde urządzenie mechaniczne wymaga regularnego serwisu, aby działał w sposób bezpieczny i efektywny. Szczególną uwagę trzeba poświęcić uszczelkom drzwiczek i szyby.

Zestawy serwisowe do kominka to idealna opcja dla indywidualnych użytkowników, a także dla firm chcących wesprzeć swoich klientów w dbaniu o bezpieczeństwo i jakość użytkowania kominka w sezonie grzewczym.

Każdy kominek przynajmniej raz na dwa lata powinien mieć wymienioną taśmę  oraz sznur uszczelniający. Zestawy naprawcze Hermetic w sposób łatwy i efektywny pozwalają dokonać tych czynności we własnym zakresie .

Zawarte w nich materiały są poddane starannej kontroli w całym procesie produkcji już na etapie selekcji surowca. Najwyższej jakości włókna szklane i bazaltowe zostają poddane obróbce mechanicznej ,

a następnie - zależnie od potrzeb - trafiają do zaplatania na odpowiednich maszynach.Później produkty z włókna szklanego  trafiają do kąpieli w dyspersji sadzowej lub grafitowej, co podnosi ich wytrzymałość temperaturową i mechaniczną.

Tak przygotowane produkty trafiają wraz z klejem ceramicznym Hermetic (jeśli potrzeba) do blistrów w procesie konfekcji. Komplet uzupełnia taśma zakończeniowa własnej produkcji.

Taśma zakończeniowa w zestawie przy instalacji zapobiega niszczeniu się końcówek sznura oraz tworzeniu się mostów cieplnych w miejscu łączenia .Stosowane blistry pozwalają na estetyczną ekspozycję w sprzedaży, a czytelna instrukcja,

przetłumaczona na wiele języków, daje szerokie możliwości dotarcia do klientów w kraju i za granicą.Dzięki własnemu zapleczu produkcyjnemu jesteśmy w stanie zaproponować zarówno nasze standardowe linie zestawów,

jak również zaproponować zestawy OEM lub neutralne pod względem marki.Nasze produkty posiadają certyfikat jakości TÜV Rheinland oraz pełną dokumentację produktową : karty techniczne produktu , karty charakterystyki , certyfikat PZH dla kleju,raport o niepalności).

Całość tworzy wysokiej jakości produkt o marce od lat znanej na rynkach europejskich, dostępny obecnie zarówno dla klientów biznesowych, jak i u naszego partnera dla odbiorcy indywidualnego.

 

 

 


Fireplace repair kits Hermetic

 

Due to the continuous transformation of the energy resources market, we can observe a return of interest for heating sources based on wood. A fireplace is an esthetical and modern way to heat the house.

However, like any mechanical device, it requires regular maintenance to work safely and effectively. Special attention is needed in the case of seals around the fireplace door and the glass. Repair kits for fireplaces are an ideal option for individual users and for companies that want to support customers in care for safe and quality usage of fireplaces during the heating season. Every device requires at least once every 2 years replacement of flat tape and sealing rope. Hermetic repair kits allow an easy and effective way to do these tasks in-house.

Materials used for production are under strict control in the whole production process starting from selecting raw materials.

The glass and basalt fibers of the highest quality are processed and then - depending on needs - they are moved to appropriate braiding machines.

Later on glass fiber products are placed into graphite or carbon dispersion baths, improving their mechanical and temperature resistance.

The products prepared in this way, along with Hermetic ceramic glue (if necessary), go to blisters in the confectioning process. The set is complete and goes together with an end tape of our production.

The end tape included in the set prevents damage to the rope ends and the formation of thermal bridges at the connection point while assembling.

The blister pack allows an aesthetic sales display. Clear instructions, translated into many languages, give wide opportunities to reach customers in the country and abroad.

Our production facility enables us to offer our brand of repair kits but also OEM versions or unbranded products.

Hermetic products are certified by TÜV Rheinland and they have complete technical documentation: technical data sheets, characteristic cards, a Polish Hygiene Institute certificate for glue, and a non-flammability report).

All this creates a high-quality product under the brand known on the European market for years, available not only for business clients but also for individual users by our partner.

Certyfikaty

Nasze produkty i sposób ich wytwarzania, zostały scertyfikowane przez TÜV Rheinland Polska                  (Our products and procedures were certified by TÜV Rheinland Poland.)

logo certyfikatu

Kontakt (Contact)

ul. Rozwojowa 45 B
33-100 Tarnów


biuro@dortech.eu

Dział Techniczny (Technical department)
Tel: +48 609 605 195

Dział Produkcji (Production department)
Tel: +48 502 108 318