SZNURY I PROFILE / ROPES AND PROFILES / SCHNÜRE UND PROFILE

Produkowane są z przędzy z teksturowanego włókna szklanego lub bazaltowego.

Made from glass/basalt fibre textured yarn.

Aus texturiertem Glas/Basaltfasergarn hergestellt.