Taśmy elastyczne wykonane na plecionkarkach, będące wyrobem pojedynczym, lub powstałym przez spłaszczenie koszulki (taśmy dwuścienne).

Najczęściej stosowanym surowcem jest jedwab szklany, bazaltowy lub krzemowy (na zamówienie).

Technika ta pozwala na dokładne wymiarowo wykonanie konkretnego produktu. Występują wersje zbrojone, będące doskonałą opcją doszczelniającą rozdzielane powierzchnie.

Opisywane produkty występują w wersji impregnowanej (barwionej). Używamy do tego dyspersji sadzowych lub grafitowych, o podwyższonej odporności na temperaturę, odpowiednio 400 st. C. i 500 st. C.

Dostępne są również wersje samoprzylepne, z klejem montażowym lub temperaturowym (do 300 st. C.)

Zakres wymiarowy: do uzgodnienia.


Elastic tapes made on braiding machines as a single making or developed by the flattening of a sleeve (dihedral tapes). The most commonly used raw material is glass, basaltic or silicon (upon order) silk. This technique allows for the precise (in the sense of dimension) making of a concrete product. There are also reinforced versions – an ideal option that caulks the air.

The described products are impregnated (dyed). For this purpose, we use graphite or soot dispersions with higher thermal endurance – 400, 500 degrees Celsius.

There are also self-adhesive versions available, with montage adhesive or temperature adhesive (up to 300 degrees Celsius).

Size range: to be settled