Produkty o właściwościach izolacyjnych, wykorzystywane tradycyjnie również jako uszczelnienia we wszelkiego rodzaju kotłach grzewczych.

Wykonywane są na zaplatarkach o stosunkowo dużych gabarytach.

Do produkcji tych uszczelnień wykorzystywane są specjalnie przygotowane rdzenie, lub też luźno wprowadzane wiązki przędz w różnym wykonaniu.

Dostępne surowce:
– szkło
– szkło HT
– bazalt
– inne

Zakres wymiarowy: od 4 x 4 mm do 40 x 40 mm.


Products with insulating properties, also used traditionally as sealants in diverse heating boilers. They are manufactured with relatively large braiding machines. During the production of these sealants we use special cores or bunches of various yarns.

Available raw materials

– glass

– HT glass

– basalt

– other

Size range: 4x4 mm – 40x40 mm