SZCZELIWA (SEALANTS)

Produkty o właściwościach izolacyjnych, wykorzystywane do uszczelnienia wszelkiego rodzaju kotłów grzewczych. (Products with insulating properties, used for the sealing of diverse heating boilers.)


Szczeliwa zaplatane - kwadraty lub prostokąty (Sealants)

Produkty o właściwościach izolacyjnych, wykorzystywane tradycyjnie również jako uszczelnienia we wszelkiego rodzaju kotłach grzewczych. Wykonywane są na zaplatarkach o stosunkowo dużych gabarytach. Do produkcji tych uszczelnień wykorzystywane są specjalnie przygotowane rdzenie, lub też luźno wprowadzane wiązki przędz w różnym wykonaniu.


Braided sealants (squares or rectangles)

Products with insulating properties, also used traditionally as sealants in diverse heating boilers. They are manufactured with relatively large braiding machines. During the production of these sealants we use special cores or bunches of various yarns.

Dowiedz się więcej