Sznury szydełkowe (Crotchet ropes)


Sznury szydełkowe zwykłe S1 (Ordinary crochet ropes S1)

Produkowane są z przędzy z teksturowanego włókna szklanego, bazaltowego lub innych. Wykonujemy je w technice dziania, na cylindrycznych głowicach zaplatających, stosując splot podstawowy.
Takie wykonanie powoduje, że w produkcie jest uwięziona duża ilość powietrza, które zwiększa właściwości izolacyjne produktu. Zastosowanie: jako uszczelnienia do połączeń systemów kominowych z urządzeniami grzewczymi, a także do uszczelnienia drzwiczek kominków, pieców lub kotłów.


They are made from glass/basaltic/other textured yarn. They are manufactured by weaving on braiding cylinder heads with the application of basic weave (S1).

This method causes a lot of air to be trapped inside the product, which enhances its insulating properties. Application: the sealing for the bridges between chimney systems and heating units, as well as the sealing of fireplace doors, furnace doors or heating boiler doors.

Dowiedz się więcej

Sznury przeszyte (Stitch-bonded ropes)

Produkowane są z przędzy z teksturowanego włókna szklanego, bazaltowego lub innych. Wykonujemy je w technice dziania, na cylindrycznych głowicach zaplatających, stosując zaploty S1 i S2, z rdzeniem lub bez.

Proces przeszywania wykonywany jest za pomocą maszyn jedno- lub dwuigłowych, z zależności od średnicy produktu. Stosujemy nici aramidowe lub szklane.

W ten sposób uzyskujemy produkty taśmopodobne o dużej grubości w stosunku do szerokości i wyjątkowej sprężystosci (miękkości). Mogą być używane jako taśmy izolacyjne lub jako uszczelnienia montowane w drzwiczkach urządzeń pionowo (na sztorc).


They are made from glass/basaltic/other textured yarn. They are manufactured by weaving on braiding cylinder heads with the application of S1 and S2 weaves, with or without the core.

The stitch-bonding process involves one- or two-needle machines, depending on the diameter of the product. We use aramid or glass strands.

In this way we obtain tape-like products of large thickness as compared with their width and exceptional elasticity (softness). They can be used as insulating tapes or as sealings mounted endways in doors.

Dowiedz się więcej

Sznury szydełkowe przeplecione S2 (Twined crotchet ropes S2)

Produkowane są z przędzy z teksturowanego włókna szklanego, bazaltowego lub innych. Wykonujemy je w technice dziania, na cylindrycznych głowicach zaplatających, stosując zaplot przestępny.
Takie wykonanie powoduję, że produkt jest mniej sprężysty i bardzej poddaje się modelowaniu w miejscu zastosowania. Podobnie jak produkty S1, stosowane są jako uszczelnienia do połączeń systemów kominowych z urządzeniami grzewczymi, a także do uszczelnienia drzwiczek kominków, pieców lub kotłów.


They are made from glass/basaltic/other textured yarn. They are manufactured by weaving on braiding cylinder heads with the application of so called S2 weave.

Such a method causes the product to be more resilient and increasingly subject to moulding in the area of application. Application, similarly to S1 products: the sealing for the bridges between chimney systems and heating units, as well as the sealing of fireplace doors, furnace doors or heating boiler doors.

Dowiedz się więcej

Sznury szydełkowe z rdzeniem (Crotchet ropes with a core)

Produkowane są z przędzy z teksturowanego włókna szklanego, bazaltowego lub innych. Wykonujemy je w technice dziania, na cylindrycznych głowicach zaplatających, stosując zaploty S1 i S2.
W trakcie zaplotu wprowadzany jest rdzeń wykonany z przędzy z surowca głównego (z oplotu), lub innej. Takie wykonanie powoduję, że produkty są mniej podatne na spłaszczenie i dokładniej wypełniają miejsce zastosowania, szczególnie przy większych średnicach uszczelnień. Zastosowanie: podobnie jak produkty bezrdzeniowe.


They are made from glass/basaltic/other textured yarn. They are manufactured by weaving on braiding cylinder heads with the application of S1 and S2 weave.

During the weave, a core is introduced into the rope. The core is made from the primary product yarn (from the braid), or a different yarn. Such a method causes that the products are less prone to flattening and more precisely fill the area of application, particularly with larger diameters of the sealings. Application: similar as with the products without a core.

 

Dowiedz się więcej