Sznury zaplatane (Braided ropes)

 


Sznury zaplatane - koszulki (Braided ropes - sleeves)

Produkty uszczelniające lub izolacyjne (elektroizolacyjne), wykonywane w formie koszulek (rurek). Surowcami stosowanymi w naszym wykonaniu są przede wszystkim jedwabie szklane, bazaltowe lub inne. Mogą to być również skręcone przędze teksturowane.


Sealing and insulating (electro insulating) products, manufactured as sleeves (pipes). The raw materials used in the production are, above all, glass/basaltic/other silk, as well as twisted textured yarn.

Dowiedz się więcej

Sznury zaplatane-koszulki z rdzeniem (Braided ropes-sleeves with a core)

Produkty uszczelniające lub izolacyjne, wykonywane w formie koszulek (rurek). Surowcami stosowanymi w naszym wykonaniu są przede wszystkim jedwabie szklane, bazaltowe lub inne. Mogą to być również skręcone przędze teksturowane. W trakcie zaplatania wprowadzany jest do wnętrza koszulki żądany rdzeń w formie sznura wykonanego z włókna lub koszulki stalowej o odpowiednim zaplocie. Tak wykonane produkty trwale utrzymują średnicę owalną lub okrągłą.


Sealing and insulating products, manufactured as sleeves (pipes). The raw materials used in the production are, above all, glass/basaltic/other silk, as well as twisted textured yarn.

During the weave, the desired core is introduced into the sleeve in the form of a rope made from fibre or steel sleeve with the appropriate braid. Products manufactured in this way permanently maintain their oval or circular cross-section.

Dowiedz się więcej