Sznury oplatane (Braided ropes)


SZNURY OPLATANE


SZNURY OPLATANE

Uszczelnienia izolujące wykonywane w formie oplotu wiązki przędz wprowadzanej bezpośrednio do urządzenia typu KEMAFIL . Jesteśmy w stanie wykorzystać w produkcji szerokie spektrum przędz wyjściowych, tj.:

- przędze szklane

- przędze bazaltowe

- przędze szklane HT

- przędze aramidowe

- przędze szklane (C-glass) o podwyższonej odporności chemicznej

Do oplotu wykorzystuje się jedwabie lub przędze teksturowane.

Zakres wymiarowy: od 3 – 25 mm średnicy.


BRAIDED ROPES

Insulating sealings are manufactured as a braid of a bundle of yarns implemented directly into the KEMAFIL device. We can use a wide range of yarns in production, i.e.:

We are able to use a wide range of yarns in production, i.e .:

- glass yarns

- basalt yarns

- glass yarns HT

- aramid yarns

- glass yarns (C-glass) with increased chemical resistance

Silk or textured yarns are used for braiding.

Size range: from 3 - 25 mm of diameter.


Umflochtene Schnüre

Isolierdichtungen, die als Umflechtung aus einem Garnbündel hergestellt werden, das direkt in das KEMAFIL-Gerät eingeleitet wird. Wir sind in der Lage, eine breite Palette von Ausgangsgarnen in der Produktion zu verwenden, d.h.:

- Glasgarne

- Basaltgarne

- HT-Glasgarne

- Aramidgarne

- Aramidgarne

Zur Umflechtung werden Seiden- oder texturierte Garne verwendet.

Lieferbare Abmessungen: Durchmesser von 3 - 25 mm.

 
Dowiedz się więcej